Families

nadal.1 (2)

 

La família és una part fonamental del projecte de vida dels nostres residents i usuaris del Centre de Dia, per això la seva integració i participació activa en el dia a dia del nostre centre és una peça fonamental del nostre model d’atenció:

a) Se’ls integra en la dinàmica del centre des del mateix dia de l’ingrés, informant-li i oferint-li un suport continuat en el procés d’adaptació de l’usuari.

b) Convidem als familiars a participar i a ser part activa en les activitats lúdic-festives que es duen a terme en el centre.

c) Oferim un ampli horari de visites al centre perquè puguin conviure i compartir el màxim temps possible amb els seus familiars.

d) Es compta amb la seva opinió en les enquestes de satisfacció que anualment es duen a terme en el centre.